Trang chủ Chủ Đề Giá cao su kỳ hạn RSS3

Chủ Đề : giá cao su kỳ hạn RSS3

Giá cao su Châu Á ngày 18/5 : Giá tại Tokyo...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 18/5 giao kỳ hạn tháng 10 tăng 3,1 yên tương đương 1,6%...

Giá cao su Châu Á ngày 17/5 : Giá đồng loạt...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 17/5 giao kỳ hạn tháng 10 tăng 2,1 yên tương đương 1,1%...

Giá cao su Châu Á ngày 16/5 : Giá tại Tokyo...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 16/5 giao kỳ hạn tháng 10 tăng 1,1 yên tương đương 0,6%...

Giá cao su Châu Á ngày 15/5 : Giá tại Tokyo...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 15/5 giao kỳ hạn tháng 10 giảm 2 yên tương đương 1%...

Giá cao su Châu Á ngày 14/5 : Thị trường Tokyo...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 14/5 giao kỳ hạn tháng 10 giảm 0,8 yên tương đương 0,4%...

Giá cao su Châu Á ngày 11/5 : Thị trường duy...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 11/5 giao kỳ hạn tháng 10 duy trì ổn định trong phiên...

Giá cao su Châu Á ngày 10/5 : Tokyo và Thượng...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su ngày 10/5 giao kỳ hạn tháng 10 tăng 1,8 yên tương đương 0,9%...

MOST POPULAR

HOT NEWS